Ajankohtaista asiaa tietosuojasta

Tietosuojaa sinun eduksesi

Uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 25.5.2018 alkaen

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Uutta yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin.

Uudella EU-asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Kerromme tietosuojaselosteessamme tarkemmin, miten käytämme henkilötietoja. 

Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta GDPRAvautuu uuteen ikkunaan ja tietosuojaselosteestaAvautuu uuteen ikkunaan

Hinnaston muutos 1.8.2018

Paperilaskun hinnoittelumuutoksella haluamme vaikuttaa toimintamme ympäristövaikutuksiin kannustamalla asiakkaita e-laskun käyttöön. Digitaalisten palvelujen käyttö pienentää paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa täten hiilijalanjälkeemme.

Paperilasku muuttuu maksulliseksi 1.8.2018 alkaen Stockmann-, TUOHI- ja Finnair Plus Mastercard -asiakkaille. Paperilaskusta veloitetaan 3 €/lasku ja e-lasku on maksuton.

Lisätietoa e-laskustaAvautuu uuteen ikkunaan

Valuuttalisä on muun kuin euromääräisen korttitapahtuman valuuttakurssiin sisällytettävä lisä. Se veloitetaan korttiostojen tai käteisnostojen yhteydessä tapahtuvasta valuutanvaihdosta. Tällöin valuuttakurssina käytetään markkinoiden keskikurssia, johon lisätään ehtojen mukaisesti valuuttalisä. Valuuttalisä ei ole palvelumaksu, eikä siitä näin ollen ole mainintaa pankin palveluhinnastossa. 

Aktuell information om dataskydd

Den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från 25.5.2018

Dataskyddet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Att skydda kundernas personuppgifter och ha deras förtroende är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Den nya allmänna dataskyddsförordningen tillämpas på alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Med den nya EU-förordningen vill man allt starkare betona kundens rätt att bestämma över sina egna uppgifter och hur de används. I dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om hur vi använder personuppgifter.

Mer information om den nya dataskyddsförordningen hittar du på nordea.fi GDPR och i dataskyddsbeskrivningenAvautuu uuteen ikkunaan

Ändring i prislistan 1.8.2018 

Pappersfakturan blir dyrare eftersom vi vill minska vår miljöpåverkan och uppmuntra kunderna att använda e-faktura. Genom att använda digitala tjänster minskar vi koldioxidutsläppen från tryck och distribution och påverkar vårt ekologiska fotavtryck.

Pappersfakturan blir avgiftsbelagd 1.8.2018 för Stockmann-, TUOHI- och Finnair Plus Mastercard-kunder. Priset är 3 euro per pappersfaktura medan e-faktura är avgiftsfri.

Ytterligare information om e-fakturaAvautuu uuteen ikkunaan

Valutatillägg är ett tillägg som inkluderas i valutakursen för en korttransaktion i annan valuta än euro. Det debiteras för valutaväxlingen i samband med kortköp eller kontantuttag. Som valutakurs används då medelkursen på marknaden som utökas med valutatillägget i enlighet med villkoren. Eftersom valutatillägget inte är en serviceavgift nämns det inte i bankens prislista.