Tarkista hakemuksen tiedot

Hakemuksella ilmoittamasi tunnistetiedot eivät vastaa pankin tunnistetietoja. Tarkista hakemuksen tiedot palaamalla luottohakemukseen Palaa-painikkeella. Mikäli haluat keskeyttää hakemuksen, poistu painamalla Keskeytä-painiketta.

De identifieringsuppgifter som du angett i ansökan motsvarar inte bankens identifieringsuppgifter. Kontrollera uppgifterna i ansökan genom att trycka på Retur-knappen och återgå till kreditansökan. Om du vill avbryta ansökan trycker du på knappen Avbryt.