Ansök snabbt och enkelt på Internet

Ansök nu om Stockmann Mastercard-kortet snabbt och enkelt genom att fylla i ansökan på Internet! Du undertecknar ansökan behändigt med dina bankkoder. Du kan få ett kreditbeslut på bara några minuter. Om din ansökan förutsätter vidare granskning sänds kreditbeslutet skriftligen hem till dig. Du kan också ansöka om höjning för ditt redan befintliga Stockmann Mastercard-kort.

Du kan underteckna ansökan med dina egna bankkoder om du är nätbankskund i någon av följande banker:

  • Nordea
  • Andelsbanken
  • Danske Bank
  • Aktia
  • Sparbanken
  • POP Banken
  • Handelsbanken
  • S-Banken
  • LokalTapiola
  • Ålandsbanken

Du sparar tid och får kreditbeslutet ännu snabbare. Det beviljade kortet levereras hem till dig.

Vem kan beviljas kortet?

Du kan ansöka om ett Stockmann Mastercard oberoende av i vilken bank du är kund. Beviljande förutsätter att du fyllt 18 år och är Stockmanns stamkund, har regelbundna inkomster och har skött dina penningärenden väl. Du kan också ansöka om Stockmann Mastercard-parallellkort för familjemedlemmar över 15 år i samma hushåll. Ansökningarna behandlas enligt normala kriterier för beviljande av kredit. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

Om du inte ännu är Stockmanns stamkund kan du bli det i samband med ansökan om Stockmann Mastercard-kortet.

Stockmann Mastercard för studerande

Stockmann Mastercard kan beviljas de studerande i yrkeshögskolor, universitet och högskolor som har tagit emot studieplatsen i sin nuvarande studieplats (i Finland). Kortet kan alltså beviljas studeranden trots att de saknar anställningsförhållande och inkomster.

Bifoga ansökan även ett intyg över dina studier (kopia av ett utdrag ur studieregistret eller ditt studentkort) vid yrkeshögskola, universitet eller högskola (i Finland). Det räcker med att du skriver ut utdraget från Internet.

Du kan lämna ansökan på nätet (via länken ovan), Nordeas kontor eller i Stockmanns stamkundstjänst.

En månads räntefri betalningstid

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på dina inköp. När du fått räkningen kan du själv bestämma om du betalar hela summan, en minimirat eller ett belopp däremellan.

Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 10 % och den effektiva årsräntan med beaktande av kostnaderna beräknad på en nyttjad kredit på 1 500 euro är 20,6 % (8/2018). Kontoskötselavgiften på 3,50 euro/mån och avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i kalkyleringen av den effektiva årsräntan. Kontoskötselavgift debiteras ej om du alltid betalar hela skuldsaldot på förfallodagen.

Bruksgräns för parallellkort

Bruksgräns för parallellkort är en ny egenskap för Stockmann Mastercard parallellkort. Bruksgränsen är en gräns som avtalats i euro, inom vilken parallellkortsinnehavaren kan använda kortkrediten under faktureringsperioden. Bruksgränsen gäller per faktureringsperiod och kan användas på nytt när faktureringsperioden byts.

Ett parallellkort med bruksgräns är ett tryggare alternativ för innehavaren av huvudkortet eftersom han inte behöver låta innehavaren av parallellkortet använda hela kreditlimiten. Som innehavare av huvudkortet kan du bestämma hur mycket disponibla medel du vill ge ett parallellkort och i fortsättningen kan du vid behov ändra bruksgränsen.

Ifyll omsorgsfullt en ansökan om parallellkort, anteckna den bruksgräns du önskar och returnera den ifyllda ansökningen till Stockmanns stamkundstjänsten.

Årsavgiften för parallellkort är 0 euro.

Villkor för Stockmann Mastercard -kreditkonto (pdf, 162 KB)Avautuu uuteen ikkunaan