Ingen öppnings- eller årsavgift

Du betalar ingen öppnings- eller årsavgift för Stockmann Mastercard-kortet. Du betalar alltid räntor och kostnader endast för den utnyttjade krediten; du betalar med andra ord inget när du inte använder kortet.

Ansök nu om Stockmann Mastercard-kortet snabbt och enkelt. Mer information hittar du på fliken Ansök om kortet.

En månads räntefri betalningstid

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på dina inköp. När du fått räkningen kan du själv bestämma om du betalar hela summan, en minimirat eller ett belopp däremellan.

Räntan på krediten är 3 mån. euribor + 10 % och den effektiva årsräntan med beaktande av kostnaderna beräknad på en nyttjad kredit på 1 500 euro är 20,6 % (8/2018). Kontoskötselavgiften på 3,50 euro/mån och avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i kalkyleringen av den effektiva årsräntan. Kontoskötselavgift debiteras ej om du alltid betalar hela skuldsaldot på förfallodagen.

Reservkassan ger balans i ekonomin

Kortet är en behändig reservkassa vid överraskande utgifter eller större inköp. Du kan själv välja en kreditlimit som passar dig bäst (500 - 10 000 euro, som Stockmann First-kund upp till 25 000 euro). 

Du kan välja två amorteringsfria månader per år och betalar då inget alls. Räntorna och kostnaderna överförs på nästa faktura. De amorteringsfria månaderna kan inte vara på varandra följande månader.

Parallellkort för hela familjen

Du kan ansöka om parallellkort exempelvis till övriga familjemedlemmar. Då alla har ett eget stamkundskort går det ännu smidigare att göra inköp och utnyttja stamkundsförmånerna.

Avgifter för kontantuttag från Kortkredit

  • Vid kontantuttag från Mastercard-krediten i Otto.-automater, fakturabetalning i Nordeas betalautomater samt vid gireringar i nätbanken debiteras 2 euro + 3 % av uttagsbeloppet.
  • Automatuttag i euro i EU-länder som tillhör den monetära unionen samt uttag i kronor i Sverige debiteras 2 euro + 3 % av uttagsbeloppet.
  • Vid kontantuttag i valuta utanför EU-området samt i Storbritannien och Danmark debiteras 2 euro + 3 % av uttagsbeloppet.
  • Nordeaförmån: kontantuttag med Stockmann Mastercard-kortet i Nordeas automater i Sverige, Danmark och Norge är ränte- och kostnadsfria fram till förfallodagen för följande faktura oberoende av om du är kund i Nordea Bank eller inte.

Avgifter för kontantuttag från bankkonto

  • Inga avgifter tas ut för kontantuttag med debit-egenskap i Otto.-automater.
  • Vid kontantuttag med debit-egenskap i annan än Otto.-automat debiteras 0,60 euro.
  • Vid kontantuttag i euro i automater inom EU-området samt kontantuttag i kronor i Sverige debiteras 0,60 euro.
  • Vid kontantuttag i valuta utanför EU-området samt i Storbritannien och Danmark debiteras 2 euro + 3 % av uttagsbeloppet.
  • Nordeaförmån: Kontantuttag med Stockmann Mastercards debit-egenskap i Nordeas automater i Sverige, Danmark och Norge är avgiftsfria.