Nordea Finans kundtjänst

Nordea Finans kundtjänst betjänar dig i frågor som berör Stockmann Mastercard-kortet.

  • Öppet mån-fre kl. 8-18.
  • telefon 0200 86211.

Meddela genast om ditt kort förkommer

Om ditt kort förkommit, stulits eller om en automat i utlandet slukat det, meddela detta omgående till bankernas spärrtjänst.

Anmälan om förkommet kort 24 h:

  • I Finland tfn 020 333 (24 h/dygn)
  • Från utlandet tfn +358 20 333 (24 h/dygn)

Meddelande till Nordea Finans

Hur kan jag avsluta mitt kreditkonto?

Meddelande om avslutande/uppsägning av kreditkonto görs med denna blankett (skriv ut blanketten). Eventuell skuld på kreditkontot kan du återbetala i avtalade rater enligt villkoren för kreditkontot.

Fyll i och skicka meddelandet om avslutande i ett slutet kuvert försett med frimärke tillsammans med kreditkortet klippt itu. 

Kontakta Nordea Finans kundtjäns 0200 86211 om du inte kan skriva ut blanketten.

Stockmann stamkundstjänst

I ärenden som berör Stockmann MasterCard-kortet kan du kontakta stamkundtjänsten Tfn (09) 1211 mån-fre kl. 9-21 och under veckoslut per e-post till kundtjanst@stockmann.com under varuhusets öppettid.

Adressändringar

Om din adress ändras räcker det med att du meddelar Befolkningsregistercentralen. Uppgifterna uppdateras därifrån till alla Nordeas adressregister.

Kortreklamation

Försök alltid först reda ut ärendet med säljaren eller den instans som har gjort debiteringen. Om det trots försök inte går att reda ut ärendet kan du be om en utredning av korttransaktionen, dvs. lämna en kortreklamation. Läs anvisningarna och fyll i reklamationsblanketten omsorgsfullt.