Dra nytta av Stockmanns stamkundsförmåner och -erbjudanden varje månader

Med Stockmann Mastercard får du full service. Förutom stamkundsförmåner får du ett betaltids- och kreditkort som kan användas som betalningsmedel så gott som överallt.

Betalkortsförmån. Direkt.

Du får betalkortsförmån för alla inköp, oberoende av om du betalar med debit- eller credit-funktionen.

Förmånen gäller inte uppköp på stockmann.com och inte heller uppköp i shop-in-shop-affärer i varuhuset, med undantag av guldsmedsaffären Lindroos. På alkohol- och tobaksprodukter beviljas ingen förmån, inte heller på presentkort till Stockmann, penningöverföring i Western Union, vid biljettförsäljning eller hasardspel. Förmånen gäller tills vidare.

PIN-kod för Stockmann Mastercard avgiftsfritt fram till den 31.12.2017 

Om du förlorat eller glömt PIN-koden för ditt Stockmann Mastercard-kort kan du nu gratis beställa en ny kod. 

Den nya koden kan beställas t.ex. via Nordeas nätbank, eTjänsten eller genom att ringa kundtjänsten för Stockmann Mastercard,

Förmånliga Stockmann Mastercard

 • Ingen öppnings-, eller årsavgift.
 • Du betalar endast för användningen av krediten - inte för användningen av kortet.
 • I medeltal 30 dagar räntefri betalningstid.
 • Den effektiva räntan beräknad på en utnyttjad Stockmann Mastercard-kredit på 1 500 euro är 15,68 %. Vid beräkningen har man använt 3 mån. euriborränta (8/2017) och beaktat den månatliga kontoavgiften 3,50 euro. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 10 %. Kreditlimiten är 500-10 000 euro. Stockmann Mastercard gäller tills vidare. Nordea Finans Finland Ab är kreditgivare.
 • Kontoskötselavgift 3,50 euro/mån., när du betalar fakturan i flera rater.

Flexibla Stockmann Mastercard 

 • Det mest godkända betaltids- och kreditkortet. Över 35 miljoner säljställen och en miljon automater runt om i världen står till ditt förfogande.
 • Betala tryggt på Internet.
 • Du kan ta ut pengar i automat och överföra pengar från krediten till ditt eget bankkonto.
 • Obegränsat antal parallellkort.

Mångsidiga Stockmann Mastercard 

 • Du väljer själv återbetalningsprocent (minst 3 %) och förfallodag (1-31).
 • Du får två amorteringsfria månader per år (inte två månader i följd).
 • Mångsidiga nättjänster. Du kan kontrollera kreditens transaktioner och saldo, ändra egenskaperna för krediten och ansöka om höjning av kreditlimit. För tjänster som används med bankkoder debiteras avgifter enligt vid var tid gällande prislista. 
 • Du får Stockmann Mastercard-kortet oberoende av i vilken bank du är kund.

Betydande förmåner

 • Många förmåner från olika samarbetspartners.
 • Alla inköp som görs med Stockmann Mastercard-kortets kreditegenskap registreras på ditt stamkundskort och inköpsbeloppet kumulerar i motsvarande grad den summa som berättigar till kundförhållandet Exclusive.
 • Om du har ett konto i Nordea kan du ansluta en debit-egenskap till kortet. Då du använder denna egenskap debiteras betalningstransaktionerna alltid direkt från ditt bankkonto.