Leasing

Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta ennalta sovitulla vuokralla ja vuokra-ajalla. Se soveltuu erityisen hyvin, kun hankittavat laitteet ovat nopeasti arvonsa menettäviä ja kun yritys ei halua sitoa varoja ostamiseen.

Leasing Edut myyjälle Edut asiakkaalle Ominaisuudet Leasing

Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta ennalta sovitulla vuokralla ja vuokra-ajalle. 

Irtainta käyttöomaisuutta ovat yrityksen liiketoiminnassan käyttämät kalusteet, koneet ja tuotantovälineet, jotka eivät sisälly vaihto- tai rahoitusomaisuuteen tai ole rakennuksen kiinteä osa. 

Vuokralleottaja maksaa sovitusti rahoittajalle vuokria siten, että hankintahinnasta on jäljellä vuokrakauden jälkeen jäännösarvon verran. 

Kohde toimii rahoituksen vakuutena. Nordea Rahoitus tekee leasingiä koskevat rahoituspäätökset ja luottoriski on rahoittajalla. Myyjäliike vastaa rahoitettavan tuotteen teknisistä ominaisuuksista. 

Edut myyjälle
 • Alentaa asiakkaasi ostokynnystä
 • Kaupanteko tehostuu, kun asiakkalle tarjotaan myös rahoitusta osana kaupankäyntiä
 • Tuo myyntiin lisäarvoa
 • Vähentää riskejä
 • Nopeat rahoituspäätökset
 • Parantaa yrityksesi kilpailukykyä
 • Luo pysyviä asiakassuhteita
Edut asiakkaalle
 • Rahoitus järjestyy nopeasti ja joustavasti kaupanteon yhteydessä
 • Ei sido pääomia omistamiseen
 • Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua
 • Hankittava kohde toimii vakuutena
  •    vakuudet jäävät käytettäväksi muihin rahoitustarpeisiin tai vakuusreserviksi
 • Sopimus voi olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoinen
 • Vuokrat ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa
 • Vuokrien sisältämä arvonlisävero on vähennyskelpoinen
Ominaisuudet
 • Määräaikainen vuokrasopimus
 • Soveltuu käyttöomaisuuden rahoitukseen
 • Sopimusaika yleenä 24–60 kk
 • Rahoitettu kohde on rahoitusyhtiön omaisuutta
 • Kohde toimii rahoituksen vakuutena
 • Laskutus yhden tai kolmen kuukauden erissä