På grund av situationen med coronaviruset kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt företags avtal om avbetalningsfinansiering eller finansiell leasing

Du kan beviljas tre eller sex amorteringsfria månader. Läs anvisningarna och fyll i blanketten nedan så att vi kan underlätta situationen för ditt företag i dessa svåra tider.

 

För vem? 

Vi vill stötta och hjälpa våra kunder i både bättre och sämre tider. Därför erbjuder vi en tillfällig amorteringsfri period på tre eller sex månader för små och medelstora företags enskilda avtal om avbetalningsfinansiering och finansiell leasing om företagens återbetalningsförmåga påverkas av situationen med coronaviruset. 

Observera att om ditt företags ekonomiska läge försvagas under en längre tid kan du i huvudsak ansöka om ett mer heltäckande stöd från din egen bank och eventuellt i samarbete med Finnvera och Business Finland. En amorteringsfri period på tre eller sex månader för avbetalnings- eller leasingfinansiering är avsedd för att underlätta företagets ekonomiska läge då det på grund av situationen med coronaviruset har försvagats på kort sikt. 

Hör av dig till din kontaktperson i Nordea Bank om du har ett avtal om AssetMaster. 

Vad innebär det? 

Om du har ett avbetalningsavtal innebär amorteringsfrihet (ändring av betalningsplanen) att du betalar bara räntor och avgifter och om du har ett leasingavtal betalar du lägre leasinghyra. Den amorteringsfria perioden förlänger din avtalsperiod med antalet amorteringsfria månader, alltså med tre eller sex månader.

Hur ansöker jag om amorteringsfrihet? 

Fyll i och skicka oss blanketten nedan. Du ska ansöka om amorteringsfrihet i god tid före följande förfallodag. Beakta att inbetalningarna i avtalet ska vara ajour för att vi ska kunna bevilja amorteringsfrihet. 

Vi kontaktar dig inte separat om vi inte behöver ytterligare uppgifter om ansökan. Vi skickar dig en ny betalningsplan för underskrift antingen:

digitalt till tjänsten Företagets dokument

eller per post och då ska du posta den undertecknade betalningsplanen till Nordea Finans. 

Om du har flera avtal för vilka du ansöker om amorteringsfrihet ska du underteckna varje ansökan separat eller så kan du posta ansökningarna i separata försändelser.  

När vi har fått den undertecknade betalningsplanen genomför vi ändringen och den amorteringsfria perioden på tre eller sex månader träder i kraft. 

Observera att vi för tillfället får många uppdrag och därför har vi längre köer i vår tjänst. Det kan ta upp till fyra veckor innan amorteringsfriheten träder i kraft.  

Det kostar ingenting att lägga till tre eller sex amorteringsfria månader i företagets avbetalnings- eller leasingavtal, för övriga åtgärder debiterar vi en avgift enligt prislistan.

AvbetalningsprislistaÖppnas i nytt fönster

LeasingprislistaÖppnas i nytt fönster

Läs mer om hur vi använder personuppgifter.Öppnas i nytt fönster 

Fyll i: xxxxxx-xxx-xxxxx, Axxxxxxxxx tai ALSIxxxxxx. 

Undertecknaren ska ha rätt att teckna firma enligt Patent- och registerstyrelsen (PRH). Undertecknaren får ett sms då avtalet kan signeras digitalt i tjänsten Företagets dokument.