Ansök om amorteringsfrihet för ditt företags avbetalnings- eller leasingavtal

Här ser du anvisningar om hur du ansöker om amorteringsfrihet. Fyll i blanketten nedan så att vi kan hjälpa ditt företag i svåra tider.

Ansökan om amorteringsfrihet för företagets avbetalnings- eller leasingavtal

Vad som helst kan hända i livet. Vi vill stötta och hjälpa våra kunder i både bättre och sämre tider. Därför kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt avbetalnings- eller leasingavtal i Nordea. 

Kontakta din kontaktperson i Nordea Bank om du vill ansöka om amorteringsfrihet för ditt AssetMaster-avtal. 

Vad innebär det? 

Om du har ett avbetalningsavtal innebär amorteringsfrihet (ändring av betalningsplanen) att du betalar bara räntor och avgifter och om du har ett leasingavtal betalar du lägre leasinghyra. 

Hur ansöker jag om amorteringsfrihet? 

Fyll i och skicka oss blanketten nedan. Du ska ansöka om amorteringsfrihet i god tid före följande förfallodag. Beakta att inbetalningarna i avtalet ska vara ajour för att vi ska kunna bevilja amorteringsfrihet. 

Vi kontaktar dig inte separat om vi inte behöver ytterligare uppgifter om ansökan. Vi skickar dig en ny betalningsplan i första hand för elektronisk underskrift till tjänsten Företagets dokument. I undantagsfall kan du underteckna betalningsplanen också skriftligen och då skickar vi dig en ny betalningsplan per post. Då ska du återsända betalningsplanen per post till oss. 

Om du ansöker om amorteringsfrihet för flera avtal ska du underteckna varje betalningsplan separat.

Efter att vi har fått den undertecknade betalningsplanen genomför vi ändringen. Därefter träder de amorteringsfria månaderna och den nya betalningsplanen i kraft.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.

Fyll i: xxxxxx-xxx-xxxxx, Axxxxxxxxx tai ALSIxxxxxx.