Ditt företags fordonsanskaffningar behändigt på avbetalning

Du ordnar lätt finansieringen i bilaffären – fråga försäljaren om de olika finansieringsalternativen.

Finansiering flexibelt från bilaffären

Du får avbetalningsfinansiering i bilaffären. När du har hittat ett lämpligt fordon för ditt företag ansöker försäljaren om krediten och skapar den för din räkning. Du betalar bara handpenningen eller ger ditt företags nuvarande fordon i utbyte.

Du kan skaffa både nya och begagnade fordon på avbetalning. Och du kan fritt välja bilmärke och modell. Vi behöver inte heller någon separat säkerhet då fordonet du köper står som säkerhet för finansieringen. 

Bilaffären räknar ut en lämplig månadsrat för ditt företag och vi erbjuder upp till fem år betalningstid. Fordonet som ditt företag ger i utbyte kan också användas som handpenning.

Du kan närsomhelst under avtalsperioden betala tillbaka avbetalningsfinansieringen om du vill. Efter att hela krediten återbetalats övergår bilen i ditt företags ägo. 

Det här kan vara på nytta

Egenskaper

 • För nya och begagnade fordon
 • Fast månadsavgift
 • Kredittid 1–5 år
 • Handpenning eller ett bytesobjektet vars värde är 20–30 % av kontantpriset

 

Fördelar

 • Fordonet står som säkerhet
 • Betalning i rater som passar ditt företag
 • Kreditbeslutet genast i samband med köpet
 • Skulden kan återbetalas närsomhelst

 

Så här fungerar avbetalningsfinansiering

Här är några exempel på avbetalningsfinansiering som kan vara till hjälp.

Exempel 1. Bilens pris: 18 000 €  

 • Bilens pris: 18 000 €, handpenningens andel: 3 000 €, finansieringsbelopp: 15 180 € 
 • Månadsraten med fem års betalningstid är 301 €

Räntan i kalkylen är 5,9 %. Uppläggningsavgiften för lånet på 180 € och handläggningsavgiften på 8 €/mån. ingår i månadsraten. Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen är 7,79 % på en kredit på 15 180 € när lånetiden är 60 månader och kreditpriset är 21 046 € (05/2019). 

Exempel 2. Bilens pris: 48 000 €

 • Bilens pris: 48 000 €, handpenningens andel: 9 600 €, finansieringsbelopp: 38 580 €. 
 • Månadsraten med fyra års betalningstid är 904 €.

Räntan i kalkylen är 5,9 %. Uppläggningsavgiften för lånet på 180 € och handläggningsavgiften på 8 €/mån. ingår i månadsraten. Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen är 6,79 % på en kredit på 38 580 € när lånetiden är 48 månader och kreditpriset är 53 390 € (05/2019). 

Kalkylerna är exempel – den slutgiltiga beräkningen görs i bilaffären i samband med finansieringsofferten. 

 

Utomlands med bilen

Ska du åka utomlands med bilen?

Om du ska åka utomlands med ett finansierat fordon behöver du ett skriftligt tillstånd av oss för att föra ut fordonet ur landet. Det lönar sig att beställa tillståndet senast cirka två veckor före resan. Kontakta också försäkringsbolaget i god tid för att kontrollera försäkringsskyddets omfattning.

När du åker utomlands eller till Åland med bilen ska du ha registerutdragets tekniska del med dig. Du kan beställa den via Traficoms elektroniska tjänst eller på en besiktningsstation.

Utförseltillstånd kan beviljas:

 • till Europa enligt begränsningarna nedan
 • för resetiden, dock för högst 6 månader.
 • utförseltillstånd beviljas inte för resor till andra världsdelar.

Förutsättningar för att tillståndet ska beviljas är att:

 • betalningarna i enlighet med finansieringsavtalet är betalda,

 • försäkringsskyddet omfattar skador på det objekt som är föremål för tillståndet och motpartens fordon i reselandet.

 • försäkringspremierna är betalda

 • fordonet har en gällande trafik- och kaskoförsäkring,

Om du ska resa till Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Kosovo eller Turkiet, kontakta vår kundtjänst. Om försäkringen eller stöldförsäkringen inom kaskoförsäkringen inte automatiskt är i kraft i dessa länder ska försäkringsbolaget också lämna en skriftlig bekräftelse till oss på att kaskoförsäkringen är i kraft.

Den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland sedan början av 2009 då landet gick med i Green Card-systemet. Trots systemet är ersättningsbeloppen i trafikförsäkringen låga i Ryssland eftersom skadorna ersätts utgående från lagstiftningen i det land där skadan sker. För att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd kan vi också förutsätta en frivillig trafikförsäkring.

Du får information om Green Card som behövs på utlandsresor utanför Norden från ditt försäkringsbolag eller på adressen www.vakes.fi. Green Card, det gröna kortet, är ett internationellt bevis på att man har en giltig trafikförsäkring. Du kan beställa det utan avgift från ditt försäkringsbolag.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för utförseltillstånd. Observera att vi tar ut en avgift för expressleverans enligt prislistan om utförseltillståndet beställs för leverans samma dag.

Byte och försäljning av bil
Ändringar i registreringen
När avtalet går ut
Avtalsändringar och fakturering
Försäkring
Prislista