Man behöver inte alltid äga allting

Med leasingfinansiering ser du till att maskiner och utrustning är i skick och effektiva utan stora kapitalinsatser.

Vad är leasingfinansiering egentligen?

Leasing är långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar. Leasing är ett bra alternativ särskilt då utrustningen eller maskinerna som anskaffas snabbt förlorar sitt värde och då ditt företag inte vill binda kapital till att äga dem.

Leasing är långvarig hyrning av lösa anläggningstillgångar. I leasingfinansiering ingår vanligtvis tre parter: säljaren av maskinen eller utrustningen, Nordea Finans som leasegivare och företaget som leasetagare.

Förenklat kan man säga att vi köper tillgången av säljaren och hyr det till ditt företag för en månadshyra som bestäms på förhand.

Alternativen till leasingfinansiering är att ditt företag tar banklån och köper tillgången eller ingår ett avbetalningsavtal med säljaren för tillgången. Det lönar sig för dig att ta närmare del av leasingfinansiering om de två andra alternativen inte känns lämpliga.

Våra kunder väljer oftast leasing för finansiering av fordon, IT-utrustning, kontorsmaskiner, hälsovårdsutrustning samt andra maskiner och apparater.

Vid leasingfinansiering behöver ditt företag inte stora kapitalinsatser och månadsraterna kan periodiseras över maskinens eller utrustningens användningstid. Maskinen eller utrustningen som anskaffas står som säkerhet fär leasingfinansieringen, så ingen separat säkerhet behövs.

Läs nedan mer om våra lösningar för leasingfinansiering och kontakta oss!

Det här kan vara på nytta:

Finansiell leasing

Finansiell leasing är en smart lösning för att skaffa de fordon ditt företag behöver. Fordonet står som säkerhet och finansieringen begränsas inte av kilometerbegränsningar.

Läs mer

FiksuDiili

Med avbetalningsfinansiering FiksuDiili, som tillhandahålls i samarbete med bilfirman Laakkonen, får ditt företag en ny bil varje 2–4 år och betalar bara en fast månadsrat.

Läs mer

Serviceleasing

Serviceleasing är en form av långvarig hyrning av utrustning eller fordon som inkluderar en omfattande servicehelhet och möjlighet till tilläggstjänster. Serviceleasing är en lätt lösning där leasingbolaget äger utrustningen och bilarna, bär risken för deras återförsäljningsvärde samt ansvarar för alla servicekostnader och reparationer.

Läs mer

AssetMaster

AssetMaster är en kostnadseffektiv helhetslösning för finansiering och administration av ditt företags anläggningstillgångar.

Läs mer

Prislista