NF Techfleet

Vi hjälper ditt företag att nå framgång med våra lösningar för administration av tekniska anläggningar under hela livscykeln.

Med hjälp av Nordea Techfleet skaffar och finansierar ditt företag ICT- och hälsovårdsanläggningar inom ramen för den beviljade leasinglimiten.

Nordea Techfleet är en lösning för finansiering och administration av ICT- och hälsovårdsanläggningar under hela livscykeln. Anskaffningspriset för anläggningarna är endast en del av den totala kostnaden under anläggningarnas livscykel. De totala kostnaderna kan minskas med hjälp av effektiv administration – de kostnader som ofta inte syns i din organisations dagliga verksamhet kan skäras ned.

Nordea Techfleets fördelar för ditt företag:

  • Alltid modernt anläggningsbestånd
  • Flexibilitet efter leasingperiodens utgång
  • Ett tydligt webbläsarbaserat administrationssystem för beståndet
  • Tjänster för de olika skedena i utrustningens livscykel
  • Stöd av ett sakkunnigt kundserviceteam
  • Miljövänlig återvinningstjänst

Vår lösning erbjuder en systematisk anskaffningsprocess till vilken du smidigt kan ansluta leasingfinansiering för objekt. I det webbläsarbaserade administrationssystemet för beståndet upprätthåller och följer du upp anläggningsbeståndet och administrerar bl.a. återlämning av anläggningar.

Finansieringen anpassas efter ditt företags behov och du kan vid utgången av leasingperioden fortsätta leasingavtalet, lösa in objektet eller återlämna det.

Vi sköter återvinningen och eftermarknadsföringen av anläggningarna.

Nordea Techfleet är avsedd särskilt för Nordeas kunder. NF Techfleet är ägt av CHG-Meridian konsern. Vi erbjuder ditt företag omfattande expertis i att administrera tekniska anläggningar över deras livscykel.