Kodapp

Nu kan du också logga in i Nordea Finans nättjänst med kodappen!

Tiderna förändras. Och blir lättare...

Byt ditt kodkort på papper till kodappen

När du använder kodappen kan du slopa kodkortet på papper och behöver inte längre stryka över koder när du loggar in i nätbanken. Med kodappen identifierar du dig snabbt och behändigt i nätbanken. 

Också Nordea Finans företagskunder kan nu använda kodappen

Ändring av identifieringsmetod kräver en förnyelse av nättjänstavtalen, i vilka kunden godkänner de nya avtalsvillkoren och tillvägagångssätten.

Förnyelsen av avtalet görs per finansieringsprodukt och vi skickar kunden ett uppdaterat nättjänstavtal för underteckning. För att kunna ta applikationen i bruk krävs det att ett undertecknat avtalsdokument har returnerats till finansieringsbolaget. Vi skickar stegvis koderna för att ta i bruk kodappen direkt till användarna. De skickas under det här året.

Kodappen är alltid standardvalet för kunder. Vi skickar en kodkalkylator senare till de kunder som inte har en mobil enhet. Observera att sättet för företagskunder att ta i bruk kodappen skiljer sig från privatkundernas.

Fördelar med kodappen:

 • Lätt att använda
 • Bankkoderna alltid med dig i din mobila enhet
 • Koderna tar inte slut.
 • En och samma kodapp kan användas för flera användarkonton, t.ex. ditt personliga användarkonto och företagets användarkonto.

Du får mer information om förnyelse av nättjänstavtal och ibruktagning av kodappen genom att skicka ett meddelande till verkkopalvelut@nordea.com eller ringa 0800 170 700 .

Nu är det dags att börja använda kodappen!

Kodappen är det nyaste sättet att logga in i Nordea Finans nättjänst.. Med kodappen loggar du in i och använder Nordea Finans nättjänst. Du kan sköta både privata och företagets bankärenden med en och samma kodapp genom att lägga till ett annat användarkonto. Det krävs ett giltigt nättjänsteavtal med Nordea Finans för att använda appen. Om du inte kan ta i bruk kodappen, får du en kodkalkylator.

Vi hjälper dig att ta i bruk kodappen, kontakta oss på 0800 170 700 eller via verkkopalvelut@nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Aktivera kodappen

Du ka ta i bruk kodappen efter att du fått aktiveringskoden och en tillfällig pinkod per post


 1. Ladda ner appen Koder i appbutiken för din mobila enhet. Om du redan har kodappen till exempel för privatbruk, kolla instruktionerna för hur du kan lägga till ett annat användarkonto.

  Då du har laddat ner appen kan du börja ta i bruk den. Vänligen ange inte aktiveringskoden i appen innan du har fått en tillfällig pinkod per post.  

 2. Öppna appen i din mobila enhet och välj Nordea Finans Finland i menyn. Välj också språk.

 3. Ange aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden. 

 4. Skapa en personlig pinkod för kodappen och slå in den på nytt. I fortsättningen använder du alltid den pinkod du själv valt i kodappen. Därefter ber appen att du namnger användarkontot, t.ex. Nordea Finans.

 5. Färdigt! I fortsättningen väljer du fliken Kodapp på Classic-nätbankens inloggningssida och matar in ditt användar-ID för att använda finansieringsbolagets nättjänst. Nätbanken ber dig öppna kodappen på din mobila enhet och mata in din personliga pinkod.

Lägg till ett annat anvädarkonto
Kodkalkylatorn