Kontaktuppgifter

Nordea Finans betjänar dig i alla frågor som rör din kundservice på ett heltäckande och kompetent sätt.

Privat- och företagskunder

Vi har öppet mån–fre 9–11 och 13–16. Köa inte i onödan – du kan sköta många ärenden själv. Se även länken nedan för mer information om vår självbetjäning.

Kortkrediter, konsumentkrediter, avbetalning och leasing ärendena för privat- och företagskunder.  

 0200 86211* öppet mån-fre kl. 9-11 och lör kl. 13-16 

  • Välj 1 Kort och konsumentkredit
  • Välj 2 Avbetalning
  • Välj 3 Leasing 
  • Välj 4 Automatisk telefontjänst

Kort och konsumentkredit ärendena kan också handla i våra självbetjäning kanaler Nordea Omaposti, tjänsten OmaLuotto, Nordea netbank och Nordea mobilbank. 

Om ditt kort förekommer, ring till spärrtjänst 020 333* 24 h/7.

*) lna = lokalnätsavgift, msa = mobilsamtalsavgift för samtal med ett finskt telefonabonnemang. Om du använder en utländsk (t.ex. svensk) operatörs telefonabonnemang, är samtalet till Nordea Kundtjänst ett utrikessamtal för företag. För samtalet kan din lokala operatör debitera en avgift för utrikessamtal för företag också för väntetiden.

Jag vill få lättnader till betalningar

Ibland kan det vara nödvändigt att få mer betalningstid. Du kan ändra beloppet av månadsraten t.ex. genom att minska kreditens amorteringsprocent eller ta en amorteringsfri månad. 

Du ändrar kreditens amorteringsprocent och tar amorteringsfria månader i bruk i tjänsten OmaLuotto 

Leverantörspartner

Kreditbeslut  

0800 90550 mån-fre kl. 9–20, lör kl. 10–16

  • Tryck 1 Privatkunder kreditbeslut
  • Tryck 2 Företagskunder kreditbeslut
  • Tryck 3 Auktorisationsservice
Leverantörssamarbete

0800 170 700 mån-fre kl. 9–16.30

  • Tryck 1 Leverantörssamarbete
  • Tryck 2 Nettjänst och användar-ID

Factoring och AssetMaster

Öppet mån-fre kl. 8.30–16.30

Kundservice för Factoring 

09 1658 9473 Säljaren*

09 1658 9472 Köparen*

Kundservice för AssetMaster

09 1658 9190*

*) lna = lokalnätsavgift, msa = mobilsamtalsavgift för samtal med ett finskt telefonabonnemang. Om du använder en utländsk (t.ex. svensk) operatörs telefonabonnemang, är samtalet till Nordea Kundtjänst ett utrikessamtal för företag. För samtalet kan din lokala operatör debitera en avgift för utrikessamtal för företag också för väntetiden.

Kreditkontroll och inkasso

Öppet mån-fre kl. 9–12

Kreditkontroll – Leasing och avbetalning

09 1658 9449 *

Inkasso för konsumerkredit – Osäkrad produkter 

010 276 5848*

Inkasso av föremål för finansiering- borthämtning och realisering 

010 276 5849*

*) lna = lokalnätsavgift, msa = mobilsamtalsavgift för samtal med ett finskt telefonabonnemang. Om du använder en utländsk (t.ex. svensk) operatörs telefonabonnemang, är samtalet till Nordea Kundtjänst ett utrikessamtal för företag. För samtalet kan din lokala operatör debitera en avgift för utrikessamtal för företag också för väntetiden.