Information om Nordea Finans

Nordea Finans – Finansieringstjänster sedan 1959

Bland Nordea Finans produkter hittar du lämpliga lösningar för finansiering vare sig det gäller din egen eller företagets anskaffning, konsumentkredit eller driftskapital. Du får finansiering snabbt och behändigt antingen av säljaren i samband med ett köp eller på Nordeas kontor.

Varför Nordea Finans?

  • Vi hjälper företag att öka sin försäljning och kundlojalitet. Finansieringslösningar vid försäljning för tillverkare, importörer, bilaffärer, säljföretag och detaljhandel.
  • Vi erbjuder mångsidiga finansieringslösningar för anläggnings- och maskininvesteringar.
  • Finansiering mot objektsäkerhet genom leasing och avbetalning.
  • Vi hjälper att spara i kostnader vid anläggningsinvesteringar och öka effektiviteten i skötseln av anläggningsbeståndet.
  • AssetMaster-lösning för anskaffning och administration av alla anläggningstillgångar
  • Fleet-tjänster för anskaffning och administration av bilparken
  • Vi kan öka driftskapitalets omsättningshastighet och minska risker
  • Finansiering av kundfordringar frigör kapital som är bundet till fordringar.

Hållbara företag beaktar miljöfrågorna

Nordea Finans har sedan 2003 haft certifikatet Green Office som WWF beviljat. Certifikatet kräver att vi följer WWF:s kriterier för energiförbrukning, anskaffningar, återvinning och allmän miljömedvetenhet inom företaget och i dess verksamhet. Nordea Finans miljökommitté övervakar att kriterierna följs. Dessutom granskar WWF verksamheten med tre års mellanrum.

Vad är WWF Green Office?

WWF Green Office är WWF:s miljösystem som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan. Det handleder företag att ställa in mål, vidta rätt åtgärder, mäta resultat och förbättra verksamheten.

För närvarande ingår 148 företag i nätverket WWF Green Office i Finland.