Du hittar nyttig information om kreditkort och bilkredit här

På den här sidan har vi sammanställt uppgifter som kan vara till nytta för dig.

Förkommet kort, telefontjänsten stängd, tveksam att köpa med kort på nätet, hur mycket billån har jag ...

På den här sidan hittar du mer information om bland annat de här frågorna. Vår kundtjänst hjälper gärna om du inte hittar svar på dina frågor på vår webbplats.

Stark autentisering tillämpas på kortbetalningar på nätet från 1.1.2021

Kontrollera att du har gett oss rätt telefonnummer.

Det är viktigt att du har gett oss rätt telefonnummer för att du ska kunna använda tjänster för stark autentisering i samband med kortbetalningar på nätet. Du kan kontrollera och ändra ditt telefonnummer

Du kan även skicka kundtjänsten ett meddelande via Nordea OmapostiÖppnas i nytt fönster.

Läs mer om tjänster för stark autentisering i samband med nätbetalningar härÖppnas i nytt fönster.

Dataintrånget mot Vastaamo har väckt frågor

Det är tryggt att ansöka om kredit och använda tjänster hos Nordea Finans

Våra kunder behöver inte oroa sig för missbruk i Nordeas eller Nordea Finans tjänster eftersom de alltid kräver stark autentisering.

Det är tryggt att betala och använda nätbankskoderna tack vare flera säkerhetsdetaljer. Du behöver inte vidta åtgärder för att skydda dina bankuppgifter. Vi kräver stark autentisering alltid när du ansöker om ny finansiering, kreditkort eller avbetalning för bil och då du använder Nordea Finans nättjänster, såsom OmaLuotto.

Enligt aktuell information har uppgifter med direkt koppling till banktjänster inte blivit föremål för dataintrånget. Sådana uppgifter är till exempel kontonummer, lösenord och kreditkortsnummer.

Vi rekommenderar ändå att de kunder som blivit utsatta för dataintrånget kontrollerar sina betalnings- och kontotransaktioner. På polisens webbplatsÖppnas i nytt fönster finns anvisningar för de som har blivit offer för dataintrånget. Mer information om dataläckagehjälp finns också på tietovuotoapu.fi/sv/Öppnas i nytt fönster. Följ myndigheternas information och anvisningar om dataintrånget.

Tillfälliga ändringar till konsumentskyddslagen

På grund av den exceptionella situationen med coronaepidemin ändras bestämmelser som ingår i konsumentskyddslagen tillfälligt. Ingen av ändringarna gäller dock bostadskrediter eller konsumentkrediter med en bostad som säkerhet. Ändringarna träder i kraft 1.7.2020 och gäller till slutet av 2020. 

Enligt bestämmelsen om räntetak kan räntan på konsumentkrediter vara högst 10 %. Räntan på de konsumentkrediter som Nordea beviljar har i huvudsak redan understigit 10 %. Ränteändringen gäller inte kreditkort. 

Avgifterna för konsumentkrediter ändras inte.

Lättnader till betalningar Öppnas i nytt fönster

Ibland kan det vara nödvändigt att få mer betalningstid. Du kan ändra beloppet av månadsraten t.ex. genom att minska kreditens amorteringsprocent eller ta en amorteringsfri månad.

Lättnader till betlaningar Öppnas i nytt fönster

Sköt dina finansieringsärenden digitalt Öppnas i nytt fönster

Du kan sköta många kortkredit- och finansieringsärenden behändigt i t.ex. Nordeas mobil- och nätbank samt Nordea Finans självbetjäningskanaler när det passar dig bäst.

Kolla din självbetjäningskanal Öppnas i nytt fönster

Har du förlagt ditt kort? Öppnas i nytt fönster

Spärra genast ditt kort om du förlagt det eller det har stulits. Läs hur du spärrar ditt kort.

Spärrande av kortet Öppnas i nytt fönster

Betjäning i tjänsten OmaLuotto när det passar dig bäst Öppnas i nytt fönster

I tjänsten OmaLuotto kan du själv sköta ärenden som gäller din kortkredit. Du kan använda tjänsten OmaLuotto med din banks bankkoder när det passar dig bäst.

Bekanta dig med tjänsten OmaLuotto Öppnas i nytt fönster

Var smart på nätet Öppnas i nytt fönster

Det är lätt och behändigt att göra inköp på nätet men det är bra att komma ihåg några saker innan du uppger dina kontouppgifter på nätet.

Var smart på nätet Öppnas i nytt fönster

Vill du avsluta din kredit? Öppnas i nytt fönster

Det är helt okej att slopa kreditkort som du inte behöver. Det räcker inte med att du klipper itu kortet för att avsluta din kredit. Vi behöver ett meddelande om att du vill avsluta krediten.

Avslutande av kredit Öppnas i nytt fönster

Vad borde du göra om en resa som du har betalat med krediten annulleras och beloppet återbetalas till ditt kreditkonto?

Om en resa som du har betalat med krediten annulleras kommer beloppet att återbetalas till ditt kreditkonto. Du gör klokt i att låta beloppet stanna på kreditkontot för framtida anskaffningar. Om ditt kreditkonto ändå är mycket på plus och du vill överföra en del av medlen till ditt bankkonto, skicka oss ett meddelande och ditt kontonummer via Nordea Omaposti.

Gå till inloggningssidan för Omaposti.

Varför ställer vi så många frågor om dig? Öppnas i nytt fönster

Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. Lagarna förpliktar också oss och vi har förbundit oss att ta vårt samhällsansvar.

Läs mer om KYC Öppnas i nytt fönster