Du hittar nyttig information om kreditkort och bilkredit här

På den här sidan har vi sammanställt uppgifter som kan vara till nytta för dig.

Förkommet kort, telefontjänsten stängd, tveksam att köpa med kort på nätet, hur mycket billån har jag ...

På den här sidan hittar du mer information om bland annat de här frågorna. Vår kundtjänst hjälper gärna om du inte hittar svar på dina frågor på vår webbplats.

Tillfälliga ändringar till konsumentskyddslagen

På grund av den exceptionella situationen med coronaepidemin ändras bestämmelser som ingår i konsumentskyddslagen tillfälligt. Ingen av ändringarna gäller dock bostadskrediter eller konsumentkrediter med en bostad som säkerhet. Ändringarna träder i kraft 1.7.2020 och gäller till slutet av 2020. 

Enligt bestämmelsen om räntetak kan räntan på konsumentkrediter vara högst 10 %. Räntan på de konsumentkrediter som Nordea beviljar har i huvudsak redan understigit 10 %. Ränteändringen gäller inte kreditkort. 

Avgifterna för konsumentkrediter ändras inte.

Lättnader till betalningar

Ibland kan det vara nödvändigt att få mer betalningstid. Du kan ändra beloppet av månadsraten t.ex. genom att minska kreditens amorteringsprocent eller ta en amorteringsfri månad.

Läs mer

Sköt dina finansieringsärenden digitalt

Du kan sköta många kortkredit- och finansieringsärenden behändigt i t.ex. Nordeas mobil- och nätbank samt Nordea Finans självbetjäningskanaler när det passar dig bäst.

Kolla din kanal

Har du förlagt ditt kort?

Spärra genast ditt kort om du förlagt det eller det har stulits. Läs hur du spärrar ditt kort.

Spärrande av kortet

Betjäning i tjänsten OmaLuotto när det passar dig bäst

I tjänsten OmaLuotto kan du själv sköta ärenden som gäller din kortkredit. Du kan använda tjänsten OmaLuotto med din banks bankkoder när det passar dig bäst.

Bekanta dig med tänsten OmaLuotto

Var smart på nätet

Det är lätt och behändigt att göra inköp på nätet men det är bra att komma ihåg några saker innan du uppger dina kontouppgifter på nätet.

Läs mer

Kontrollera uppgifter om din bilkredit i tjänsten Kredituppgifter 24/7

Om du inte är kund hos Nordea får du uppgifter om din bilkredit närsomhelst i tjänsten Kredituppgifter 24/7.

Logga in i tjänsten Kredituppgifter 24/7

Vi önskar dig lycka och framgång, studerande

Som högskolestuderande kan du få ett kreditkort även om du inte har regelbundna inkomster.

Läs mer

Vill du avsluta din kredit?

Det är helt okej att slopa kreditkort som du inte behöver. Det räcker inte med att du klipper itu kortet för att avsluta din kredit. Vi behöver ett meddelande om att du vill avsluta krediten.

Avslutande av kredit

Varför ställer vi så många frågor om dig?

Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. Lagarna förpliktar också oss och vi har förbundit oss att ta vårt samhällsansvar.

Läs mer

Spara tid och besvär med e-faktura

E-faktura är ett tryggt och smidigt sätt att betala fakturor.

Läs mer