Information om Nordea Finans

Nordea Finans – Finansieringstjänster sedan 1959

Bland Nordea Finans produkter hittar du lämpliga lösningar för finansiering vare sig det gäller din egen eller företagets anskaffning, konsumentkredit eller driftskapital. Du får finansiering snabbt och behändigt antingen av säljaren i samband med ett köp eller på Nordeas kontor.

Varför Nordea Finans?

  • Vi hjälper företag att öka sin försäljning och kundlojalitet. Finansieringslösningar vid försäljning för tillverkare, importörer, bilaffärer, säljföretag och detaljhandel.
  • Vi erbjuder mångsidiga finansieringslösningar för anläggnings- och maskininvesteringar.
  • Finansiering mot objektsäkerhet genom leasing och avbetalning.
  • Vi hjälper att spara i kostnader vid anläggningsinvesteringar och öka effektiviteten i skötseln av anläggningsbeståndet.
  • AssetMaster-lösning för anskaffning och administration av alla anläggningstillgångar
  • Fleet-tjänster för anskaffning och administration av bilparken
  • Vi kan öka driftskapitalets omsättningshastighet och minska risker
  • Finansiering av kundfordringar frigör kapital som är bundet till fordringar.

Vastuullinen huolehtii ympäristöstä

Nordea Rahoituksella on ollut vuodesta 2003 WWF:n myöntämä Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatin edellyttämänä noudatamme WWF:n määrittelemiä kriteereitä, jotka liittyvät energiankulutukseen, hankintoihin, kierrätykseen ja yleiseen ympäristötietouteen yrityksen sisällä ja sen toiminnassa. Kriteereiden toteutusta valvoo Nordean Rahoituksen ympäristötoimikunta ja WWF, joka suorittaa tarkistuksen kolmen vuoden välein.

Mikä WWF Green Office?

WWF Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat pienentää aiheuttamiaan ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta.

Suomen WWF Green Office -verkostossa on mukana tällä hetkellä 148 yritystä.