FiksuDiili

Med FiksuDiili, som tillhandahålls i samarbete med bilfirman Laakkonen, får du en ny bil att köra med under 2–4 år. Du betalar endast en fast månadsrat.

”Hur stora är månadshyrorna då?”

Det beror, förutom på bil och kringutrustning, på avtalstiden och den avtalade körkilometerbegränsningen. 

”Hur är det med handpenning och säkerhet?”

Du behöver ingen handpenning eller säkerhet eftersom bilen utgör säkerhet i FiksuDiili.  

”Vad betyder det att jag inte behöver bekymra mig för att bilens värde sjunker?”

Om du betalat dina månadsavgifter punktligt returnerar du bara bilen avgiftsfritt till bilaffären. Alla avgifter har avtalats redan då du ingick avtalet. Bilaffären köper tillbaka bilen till ett på förhand avtalat pris när avtalsperioden tar slut.  

”Hur mycket får jag köra med bilen?”

Vi avtalar på förhand en kilometergräns på 40 000–120 000 beroende på avtalsperioden. För övrigt använder du bilen som om du ägde den. Kilometergränsen kan också höjas flexibelt om dina behov ändras under avtalsperioden.

”Vad händer om jag överskrider kilometergränsen?”

För varje kilometer som överskrider kilometergränsen har avtalats en separat avgift på 0,11 euro som betalas när avtalsperioden tar slut.

”Vad händer när avtalet tar slut? Ska jag bara returnera bilen?”

Om du betalat månadsraterna i tid kan du returnera den till bilaffären när avtalet upphör eller förlänga ditt gällande avtal. Kontakta då vår kundtjänst.

”Vad om jag vill avsluta avtalet under avtalsperioden eller byta bil?”

Om din livssituation ändras och du blir tvungen att lämna tillbaka din FiksuDiili-bil mitt under avtalsperioden ska du kontakta bilaffären. Bilaffären hjälper dig att hitta den bästa lösningen i situationen. Kontakta bilaffären också då du vill byta bil mitt under avtalsperioden.

”Var kan jag få FiksuDiili?”

I Laakkonens bilaffär eller på deras webbplats.

FiksuDiili

FiksuDiili

  • Ingen handpenning
  • Bilen står som säkerhet
  • Fast månadsrat
  • 2–4-årigt avtal
  • På förhand avtalade kilometergränser
  • Du bär ingen risk för värdenedgång på bilen om du betalar enligt betalningsplanen.
  • När avtalet upphör kan du returnera bilen till affären eller förlänga ditt avtalet.
Prislista