Jag vill byta eller sälja min bil

Du kan lätt byta till en ny, större, mer ekologisk bil eller köpa din drömbil i en bilaffär.

”Hur fungerar det här i fråga om avbetalningsfinansiering eller FiksuDiili?”

 Du kan byta bil bara du ser till att hela den återstående avbetalningskrediten återbetalas i samband med bytet. Kontrollera beloppet av den kvarstående skuldenÖppnas i nytt fönster och be om ett bytespris för din bil i bilaffären. Då kan bilaffären betala den kvarstående skulden till Nordea Finans. Bilaffären skickar på samma gång en kopia av överlåtelsehandlingen och köpebrevet till Nordea Finans, varefter vi skickar certifikatet som ger äganderätt till fordonet direkt till bilaffären efter att vi fått slutlikviden. Om du vill kan du använda mellanskillnaden mellan bytespriset och skulden som handpenning för den nya bilen.  

 Om du vill avsluta FiksuDiili-avtalet under pågående avtalsperiod, kan du göra det genom att betala mellanskillnaden mellan bilens gängse värde och bilens värde vid utgången av avtalsperioden som antecknats i avtalet. Efter det kan du skaffa en ny bil på det sätt du vill. Du kan komma överens om att du returnerar bilen då den nya bilen levereras så att du inte blir utan bil under en tid.  

”Jag vill byta leasingbil.”

 Om du vill byta bil under avtalsperioden ska du kontakta den affär och bilförsäljare som leasat bilen. Säljaren granskar bilen och fyller i blanketten om hävande av avtalet. Nordea Finans gör upp en hävningskalkyl över bilen och kostnaderna för hävningen av avtalet grundar sig på den.

 ”Jag vill sälja min bil till en tredje part” 

 Du kan också sälja ditt fordon till en tredje part som inte är en bilaffär. Kontrollera då den återstående skulden på din avbetalningskredit i tjänsten Kredituppgifter 24/7Öppnas i nytt fönster med din banks bankkoder eller genom att ringa vår kundtjänst. 

 Du ska betala den återstående skulden med samma betalningsuppgifter som avbetalningsraterna innan du säljer fordonet. Därefter skickar vi dig certifikatet. Om du vill att certifikatet som ger äganderätt ska skickas direkt till köparen i stället för till dig, skicka en kopia av överlåtelsehandlingen eller köpebrevet per post eller e-post till oss.  

 TraficomsÖppnas i nytt fönster överlåtelsehandling eller köpebrevet måste omfatta noggranna uppgifter om fordonet, säljaren (avbetalningsgäldenären) och köparen samt avbetalningsgäldenärens och köparens underskrift och namnförtydligande.

”Vad ska jag göra om jag vill överföra avtalet på en annan person?”

På din begäran kan vi överföra ditt avtal om avbetalning eller leasing på en annan person. Som innehavare av fordonet kan du ordna en ny gäldenär eller leasetagare till fordonet. Nordea Finans fattar då ett nytt kreditbeslut för den nya innehavaren. Efter ett positivt kreditbeslut förbinder sig den nya innehavaren att betala den återstående skulden i avbetalningsavtalet eller leasinghyrorna i enlighet med villkoren för leasingavtalet. 

Se till att alla betalningsraterna i avtalet är betalda när överföringen ska göras. Överföringen av avtalet tar två till fyra veckor och vi tar ut en överföringsavgift enligt prislistan.

Om en Trafikkaskoförsäkring har anslutits till avtalet kan den tyvärr inte överföras med avtalet utan den nya gäldenären ska teckna en ny försäkring för fordonet. 

Gör så här:

1. Välj nedan privatpersonens eller företagets blankett för överföring av avtalet.

2. Fyll noggrant i alla punkter i ansökan.

3. Skriv ut ansökan.

4. Skicka den undertecknade ansökan samt en kopia av den nya gäldenärens körkort per post eller e-post. 

Ansökan om överföring till privatkund (pdf, 349 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ansökan om överföring till företaget (pdf, 318 KB)Öppnas i nytt fönster  

Skicka ansökan per post till: 

Nordea Finans Finland Ab
Kreditteamet/Bilfinansiering VO2140
00020 NORDEA

Eller elektroniskt via OmapostiÖppnas i nytt fönster.

Jag vill veta det återstående avbetalningsbeloppet

Det är enkelt att kolla det återstående avbetalningsbeloppet i tjänsten Autoluoton tiedot 24/7 med din egen banks bankkoder härÖppnas i nytt fönster. Du ser också dina kredituppgifter i Nordeas nätbank efter att du anslutit krediten till nätbanken.

Vår kundtjänst hjälper dig i frågor om slutskuld också per telefon och via Omaposti. Märk att den återstående skulden på grund av banksekretessen endast kan meddelas till avbetalningsgäldenären.