Jag är redan kund

Vad ska jag veta?

Beviljandet av krediten för den bil du behöver är bara första steget i vår service till dig. Din livssituation kan förändras, du vill ut och resa eller byta bil – på Nordea Finans och är vi lätta att göra med. Vi är beredda att flexa enligt din situation. Tal del av de vanligaste frågorna här, och kontakta vår kundservice om du har andra frågor.

"Vad kan jag göra i tjänsten Kredituppgifter 24/7"

Du kan logga in med alla bankers nätbankskoder och kolla uppdaterade uppgifter om din bilkredit. Om du t.ex. vill byta bil under avtalsperioden kan du kontrollera din återstående skuld i tjänsten. Logga in i tjänsten här.Öppnas i nytt fönster

Som kund hos Nordea kan du också via meddelanden i nätbanken t.ex. avtala om att ändra kreditens förfallodag eller betalningstid och sköta andra ärenden som på grund av banksekretessen inte kan behandlas per e-post.

”Hur får jag fram min bilkredit i Nordeas nätbank?”

Bilkrediten kan anslutas till Nordeas nätbank. Om du vill ansluta bilkrediten till din nätbank, ring till vår kundservice eller skicka meddelande i Omaposti. 

”Jag vill ändra förfallodagen för min månadsrat och betalningstiden.”

 Om din livssituation ändras kan du t.ex. ändra förfallodagen och betalningstiden eller göra andra ändringar genom att ringa vår kundtjänst. Om du är kund hos Nordea ka du också skicka meddelanden via nätbanken. På grund av banksekretessen kan vi inte behandla frågor som gäller krediter per e-post.

”Jag vill betala en större månadsrat”

Du kan amortera din kredit med ett större belopp. Då minskar amorteringen automatiskt på din totala skuld och därmed den totala räntan du betalar för krediten. Amorteringen fungerar alltså inte som en förhandsbetalning på nästa månadsrat.

Om du vill att en större månadsrat än normalt ska vara en förhandsbetalning på nästa månads rat ska du kontakta vår kundtjänst innan du betalar så att vi kan göra ändringen smidigt utan tilläggskostnader. 

”Jag vill åka utomlands med bilen.”
Du behöver ett skriftligt tillstånd för att göra utlandsresor med en finansierad bil. Läs här vad du behöver för att få tillståndet och hur du ansöker om det. Ha en trevlig resa!

 

”Jag vill ändra bilens registreringsuppgifter.”

Läs här vad du ska göra om du t.ex. vill registrera bilen i ditt namn eller ställa av bilen.

 

"Jag vill byta bil eller sälja den." 

Du kan naturligtvis byta eller sälja din bil under avtalstiden. Här kan du läsa mer om vad du ska göra för att lättast möjligt handla i olika situationer. Kom ihåg att kontrollera den återstående skulden på din tidigare bil om den är finansierad innan du gör upp en ny finansieringskalkyl. 

 

”Vad kostar tjänsterna?”

För en del tjänster, såsom ändring av betalningsplan eller byte av innehavare, tar vi ut en avgift enligt prislistan. Se prislistan för avbetalningar här.Öppnas i nytt fönster Se prislistan för leasing här.Öppnas i nytt fönster

”Vad händer när avtalet upphör?”
Avbetalning

Då avbetalningsskulden har betalats skickar vi dig certifikatet som du behöver för registreringen per post. Efter det kan du registrera bilen i ditt namn. Läs mer här.

Om du vill sälja din bil till tredje part, kan vi enligt separat överenskommelse skicka certifikatet till den nya ägaren efter att avbetalningsskulden har betaltas i sin helhet. Om bilen ska registreras direkt i den nya ägarens namn behöver vi en kopia av överlåtelsehandlingen eller köpebrevet per post eller fax. Våra kontaktuppgifter finns härÖppnas i nytt fönster eller nere på sidan.

Läs mer på Traficoms webbplatsÖppnas i nytt fönster.

FiksuDiili 

När FiksuDiili-avtalet upphör kan du returnera bilen, ingå ett nytt avtal om en ny bil eller lösa ut bilen i ditt namn genom att betala den återstående raten. Läs mer här. 

”Hur kan jag kontakta kundtjänsten?”

Vår kundtjänst hjälper dig personligen med dina frågor via kundposten i Nordeas nätbank, Omaposti eller per telefon.  

Tfn: 0200 86211 (lna/msa)

 

Ring till kundservice

Vår kundservice hjälper dig i alla dina kortkredit och bilfinansiering ärenden

0200 86211

Öppet mån- fre kl. 9-11 och kl. 13-16 (lnm/msa)