Betala smart med Stockmann Mastercard

Det har blivit allt vanligare att betala med telefon och smartklocka, men nu går det också att betala med ringar, armband och nyckelbrickor.

Välkommen till framtiden - nya kontaktlösa betalningsmetoder

Nu kan du betala dina köp på under 50 euro med t.ex. en ring eller nyckelbricka. Läs mer om de nya kontaktlösa betalningsmetoderna på nordea.fi/smartbetalningÖppnas i nytt fönster och de smarta produkterna på nordea.fi/laksprodukterÖppnas i nytt fönster. Du kan betala kontaktlöst med kreditfunktionen på ditt Stockmann Mastercard-kort. 

Du ansöker om Stockmann Mastercard behändigt på nätet med din banks bankkoder. På ansökan ovan kan du även ansöka om höjning av kreditlimiten på ditt befintliga Stockmann Mastercard-kort.

Kortbetalningar med stark autentisering

Från och med 1.1.2021 kräver alla köp på nätet som överstiger 30 euro stark autentisering.

Med hjälp av den nya appen Nordea Koder sköter du autentiseringen då du betalar med ditt Stockmann Mastercard-kort oberoende av vilken bank du är kund hos.

Om du ännu inte har appen Koder, läs mer härÖppnas i nytt fönster.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

MyStockmann-stamkundsförmåner


Som tack för att du blir MyStockmann-stamkund får du genast 50 MyStockmann-poäng då Stockmann Mastercard-krediten öppnas. Du får 1 poäng för 1 euro för varje köp som du på Stockmann betalar med Stockmann Mastercard-kortet. Dessutom får du en betalkortsförmån på 0,5 %. Genom att betala med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- eller kreditfunktion på Stockmann eller annanstans, får du dessutom 5 extrapoängper månad.

Läs mer och ladda ner den nya appen MyStockmann på din telefon med detsamma och ta del av dina nya stamkundsförmåner.Öppnas i nytt fönster

Betala med telefon – du har alltid betalkortet och stamkundsförmånerna med dig

Med hjälp av Apple Pay och Google Pay kan du nu betala i butiker enkelt med din telefon. De fungerar på samma sätt som kontaktlösa betalningar med kort, men utan en övre gräns. Det enda som begränsar köpbeloppet är det disponibla beloppet på din kredit. Anslut betalappen Apple Pay eller Google Pay till ditt Stockmann Mastercard-kort redan idag. Det tar bara en minut att aktivera den.

I den nya MyStockmann-appen hittar du också QR-koden för ditt stamkundskort som gör det ännu lättare att betala med telefonen och utnyttja stamkundsförmånerna på Stockmann.

Du kan ta i bruk Apple Pay och Google Pay i appen Nordea Wallet med din banks bankkoder.

Du kan börja använda Nordea Wallet med Nordeas, Aktias, Danske Banks, Handelsbankens, S-Bankens, Oma Sparbanks, Andelsbankens eller Ålandsbankens bankkoder.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Stockmann Mastercard-kortets egenskaper

 • Ingen öppnings- eller årsavgift.
 • Ränta på kredit 12,5 %
 • Du kan välja kortets kreditlimit mellan 1 500 och 10 000 euro (i vissa fall till och med 25 000 euro).
 • Du kan betala köp med kreditkort i Finland och utomlands, i över 200 länder och på cirka 35 miljoner försäljningsställen.
 • Om du har ett konto i Nordea kan du välja ett kombikort (Debit) och betala köp och ta ut kontanter också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands.

*Stockmann Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,1 % och kreditpriset 1 683 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (03/2021) + 12,5 %, och den månatliga kontoavgiften på 4 euro och avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Stockmann Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 1 500–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla inköp med kreditkortet.

Stockmann Mastercard är ett kreditkort, och du kan också ansluta debetfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i överraskande situationer.

 • Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 

 • Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan.

 • Stockmann Mastercard-kortet har funktionen för kontaktlös betalning. Med kontaktlös betalning kan du betala inköp på under 50 euro genom att föra kortet nära betalterminalen. Då behöver du inte slå in pinkoden. 

 • De kontaktlösa betalningarna tas ut från kortets kreditegenskap. Det första kortköpet med kortets kreditfunktion som du godkänner med pinkoden aktiverar den kontaktlösa betalningsfunktionen. 

 • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet för alla familjemedlemmar som fyllt 15.

 • Du kan följa upp dina kreditkortstransaktioner behändigt i nätbanken, mobilbanken och i tjänsten OmaLuotto. Om du inte har Nordeas nätbankskoder kan du följa upp transaktionerna i tjänsten OmaLuotto. Du kan också kontrollera t.ex. disponibelt belopp på kortet, ändra kortkreditens egenskaper och överföra pengar från kortkrediten till ditt bankkonto. 

 • Du kan själv välja pinkod för ditt kort om du har Nordeas bankkoder.

 • Kostnaderna i anslutning till kortet ser du nere på sidan under Priser. 

Du kan redigera kortets geografiska användningsområde

Genom att begränsa användningsområdet för ditt Stockmann Mastercard-kort blir användningen av kortet tryggare – då kan du betala eller ta ut pengar i automater med kortet bara på de ställen du godkänt. Begränsningen gäller inte köp på nätet och den kan vara i kraft tills vidare eller för en viss tid.

Du kan välja mellan fyra olika alternativ: Finland, Estland och Norden (Estland, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island), Europa eller hela världen.

Du kan begränsa användningsområdet avgiftsfritt i tjänsten OmaLuotto (med din banks bankkoder) samt i Nordeas mobil- och nätbank (med Nordeas bankkoder) och det gäller omedelbart.

Vi önskar dig lycka och framgång, högskolestuderande!

Ett kreditkort gör vardagen smidigare för dig som studerar. Du kan få kortet genast när du fått en studieplats vid en högskola. Det årsavgiftsfria Stockmann Mastercard-kortet kan ha en kreditlimit upp till 2 000 euro.

Du kan beviljas Stockmann Mastercard när du har tagit emot en studieplats på yrkeshögskola, universitet eller högskola. Som studerande kan du alltså beviljas kortet trots att du saknar anställningsförhållande eller inkomster.

Gör så här:

Bifoga till ansökan även ett intyg över dina studier (intyg över att du tagit emot studieplatsen eller en kopia av ditt studentkort) vid yrkeshögskola, universitet eller högskola. Det räcker med att du skriver ut utdraget från nätet.

Du kan lämna ansökan på nätet (via länken ovan), via Nordea Kundtjänst eller i Stockmanns stamkundstjänst.

Prislista för krediter som öppnats fr.o.m. 1.9.2019
Prislista för krediter som öppnats före 1.9.2019

Kontakta oss

Vår kundtjänst hjälper dig i alla kortkreditfrågor

0200 86211

Öppet mån-fre kl. 9-11 och kl. 13-16 (lna/msa)