I tjänsten Kredituppgifter 24/7 ser du behändigt uppgifter om ditt avbetalningsavtal

Tjänsten kan användas med alla bankers koder.

Uppgifterna om avbetalningsavtalet på nätet

Du loggar in i tjänsten Kredituppgifter 24/7 med din banks bankkoder.

Som privatkund kan du behändigt följa upp uppgifterna om din avbetalningskredit på nätet. Du kan logga in i tjänsten Kredituppgifter 24/7 med alla bankers bankkoder. Du kan kontrollera bl.a. uppgifterna om din betalningsplan, betalningar som förfaller och den återstående avbetalningsskulden via den krypterade förbindelsen. Om du är kund hos Nordea ser du uppgifterna om skulden också i nät- och mobilbanken efter att du har anslutit lånet till din nätbank.

 

Ring till kundservice

Vår kundservice hjälper dig i alla dina kortkredit och bilfinansiering ärenden

0200 86211

Öppet mån- fre kl. 9-11 och kl. 13-16 (lnm/msa)