Henkilötietojen käyttö ja evästeet

Henkilötietojen käyttö ja evästeet

Nordea Rahoitus Suomi Oy (Nordea Rahoitus) käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja pankkisalaisuutta koskevan lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Nordea Rahoitus on Nordea Bank AB (publ):n omistama tytäryhtiö ja kuuluu osana Nordea Bank AB (publ) –konserniin.

Asiakastiedot

Nordea Rahoitus toimii rekisterinpitäjänä Nordea Rahoituksen asiakastietojen osalta. Nordea Rahoituksella on yhteinen asiakasrekisteriseloste Nordea Bank AB (publ):n ja tiettyjen Nordea -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti-, yhteys- ja asiointitiedot. Asiakastietoja käsitellään Nordea Rahoituksen toiminnassa, palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteen hoitamisessa. Tietoja käytetään myös liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. Lisäksi tietoja käsitellään riskien hallinnan ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvien velvoitteiden hoitamisessa. Asiakkaalta kerättyjä tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tietoja saadaan asiakkaalta tai heidän edustajiltaan, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä sekä maksuhäiriörekisteristä. Mikäli palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä. Nordea Rahoitus voi nauhoittaa puhelinkeskusteluja ja tallettaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, mikäli tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii. 

Asiakastiedot rekisteriseloste (pdf, 13 KB)Avautuu uuteen ikkunaan. Seloste saatavilla myös Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Yhteistyökumppaneiden edustajien tiedot

Nordea Rahoituksen yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja voi tallentua myyjäkumppani- tai sidosryhmäyhteistyön puitteissa. Henkilötietoja tallennetaan esimerkiksi yhteyshenkilöistä tai jos henkilö ilmoitetaan Nordea Rahoituksen verkkopalvelun käyttäjäksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä asiointitiedot Nordea Rahoituksen tarjoamissa palveluissa yhteistyökumppanille. 

Tietoja käsitellään yhteistyön hoitamisen yhteydessä, yhteistyökumppanille tarjottavan palvelun hallinnoimiseen sekä edustajien ohjeistukseen ja informoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös edustajalle suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, yhteistyökumppanilta, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä. 

Yhteistyökumppanit rekisteriseloste (pdf, 14 KB)Avautuu uuteen ikkunaan 

Nordea Rahoituksen verkkosivujen ja verkkopalvelujen käyttäjien tiedot

Nordea Rahoitus kerää, käsittelee ja analysoi tietoja verkkosivujen ja –palvelujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla ja -palveluissa käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi kun on kyse Nordea Rahoituksen verkkopalvelun asiakkaista. Nordea Rahoitus voi hankkia tällaisia tietoja tarpeen vaatiessa myös kolmansilta osapuolilta.

Nordea Rahoitus kerää ja analysoi verkkosivuilla ja -palveluissa käyvistä henkilöstä tietoja kuten IP-osoite, selaintyyppi (Internet Explorer, Firefox jne.), käyttöjärjestelmä (Windows jne.), kirjautumistapa ja sivut, joilla henkilö on käynyt. 

Nordea Rahoitus tallentaa tilastotietoja verkkosivujen ja -palvelujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Nordea Rahoitus saa tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla ja -palveluissa kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyy hyödyntämään tietoja niiden kehittämisessä. Nordea Rahoitus käyttää verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkosivulla kävijöiden tarpeita. Tietoja käytetään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palvelujen kehittämiseen.

Nordea Rahoitus valvoo kerättyä tietoa eikä luovuta sitä sivullisille. Nordea Rahoitus voi kuitenkin käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä. Tällä hetkellä yhdysvaltalainen Webtrends-yhtiö käsittelee henkilötietoja Nordea Bankin puolesta. Webtrends on maailman johtavia verkkotilastojen kerääjä. Yksityisyyden suojaamiseksi yhtiö noudattaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston tietosuojadirektiiviä (lokakuu 1995) komission 5.2.2010 antaman päätöksen 2010/87/EU mallisopimuslausekkeiden kautta.

Nordea Rahoitus saattaa käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja apunaan asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa taloudellisiin toimijoihin.

Nordea Rahoitus ei milloinkaan anna alihankkijoiden käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Nordea Rahoituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Nordea Rahoitus voi käyttää asiakkaiden verkkopalveluissa antamia tietoja määrättyihin tarkoituksiin kuten analysointiin ja markkinointiin. 

Verkkosivujen käyttäjät rekisteri (pdf, 76 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Verkkosivuille rekisteröityneiden tai palautteen antajien tiedot

Mikäli verkkosivujen käyttäjä rekisteröityy verkkosivuille, tilaa uutiskirjeitä tai lähettää verkkosivujen kautta esimerkiksi palaute-, lisätieto-, tai ilmoittautumislomakkeita, käyttäjän henkilötietoja tallentuu tässä yhteydessä. Tallentuvia henkilötietoja ovat mm. henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Tietoja käsitellään pyynnön, palautteen tai vastaavan suorittamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajalle voidaan lähettää tarjouksia. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Nordea Rahoitus vastaa kerätyistä tiedoista. Nordea Rahoitus voi luovuttaa ja saada henkilöä koskevia tietoja samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvilta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilta yhtiöiltä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tarvittaessa asiakastietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille kuten takaajille ja asiakkaan suostumuksella tuotteen myyjäliikkeelle. 

Nordea Rahoitus voi käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä ja verkkosivujen tai muiden palvelujen ylläpidossa. Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekistereihin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja henkilön omakätisesti allekirjoittama. Ennen tietojen luovuttamista henkilöllisyys todennetaan. Rekistereissä oleva virheelliseksi havaittu tieto korjataan henkilön kirjallisen pyynnön johdosta. Nordea Rahoitus myös päivittää tietoja oma-aloitteisesti. 

Henkilöllä on myös oikeus kieltää itseään koskevan tiedon käsittely mm suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia kohdennetaan vain siihen luvan antaneille. 

Evästeet

Nordea Rahoituksen hallinnoimilla verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle käyttäjän laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväisteiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palvelujen markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Nordea Rahoitus katsoo verkkosivujen käyttäjän hyväksyneen evästeiden tallentumisen käyttäjän laitteelle, mikäli käyttäjä ei poista evästeitä ja käyttää Nordea Rahoituksen verkkosivuja tai niiden kautta tarjottuja palveluja kuten verkkopankkia. Evästeet voidaan poistaa muuttamalla selaimen selainasetuksia. Ohjeet evästeiden poistoonAvautuu uuteen ikkunaan.

HUOM! Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin verkkosivujen tai palvelujen asianmukaiselle toimimiselle, esim. verkkopankki.