Miksi Nordea Rahoitus kysyy?

Asiakkaan tunteminen

Rahoitustoiminta perustuu luottamukseen, joka muodostuu hyvästä palvelusta, asiakkaan tuntemisesta ja oikeista ratkaisuista. Kysymme monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea sinut ja ymmärtää elämäntilanteesi. Näin pystymme antamaan hyviä neuvoja ja tarjoamaan juuri sinun tarpeisiisi sopivia rahoituspalveluita.

Muutamia asioita kysymme kuitenkin muista syistä. Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja haluaa kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Pankkeja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja taloudellista rikollisuutta. Nämä lait velvoittavat myös meitä Nordea Rahoituksessa.

Valppaana verkossa

Varmista, että käyttämäsi laite on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa. Ole valppaana, kun asioit verkossa ja avaat tuntemattomista lähteistä tulevia sähköposteja ja linkkejä. Säilytä ja käytä verkkopalvelutunnuksiasi huolellisesti, äläkä anna muiden henkilöiden käyttää tunnuksiasi. 

Miksi Nordea Rahoitus kysyy? Usein kysyttyä Mikä on PEP? Miksi Nordea Rahoitus kysyy?
Millaisia kysymyksiä esitämme? 

Pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Meidän täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti.

Saatamme kysyä sinulta esimerkiksi tilillesi tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Varojen alkuperää selvittääksemme saatamme tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja.

Usein kysyttyä
KysymysVastaus
Miksi kysytte tällaisia kysymyksiä?

Me Nordeassa teemme aktiivisesti työtä turvataksemme taloudelliset etusi. Pankkien vastuulla on myös torjua laitonta toimintaa, kuten huijausyrityksiä, identiteettivarkauksia, ihmiskauppaa, huumekauppaa, terrorismin rahoittamista ja talousrikollisuutta, kuten rahanpesua ja veronkiertoa. Nordeaan luotetaan vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä. Haluamme säilyttää tämän luottamuksen.

Suhtaudumme vastuuseemme vakavasti, ja meillä on velvollisuus tietää, miten asiakkaamme käyttävät pankin tuotteita ja palveluja. Kyse on viime kädessä viranomaisten vaatimuksesta eli meillä on velvollisuus hankkia nämä tiedot asiakkaistamme.

Kysyttekö nämä kysymykset kaikilta asiakkailtanne?

Kyllä. Kysymme nämä kysymykset kaikilta asiakkailtamme, mutta niitä ei kysytä kaikilta samaan aikaan. Tiedämme, että lähes kaikki asiakkaamme ovat rehellisiä, mutta meidän on esitettävä kysymykset kaikille ilman poikkeuksia, jotta löydämme ne harvat, jotka eivät ole.

Vastaamalla näihin kysymyksiin sinä ja muut asiakkaat voitte auttaa torjumaan laitonta toimintaa.

Mihin näitä tietoja käytetään?

Käytämme näitä tietoja siihen, että opimme tuntemaan asiakkaamme ja ymmärtämään heitä. Näin voimme turvata heidän taloudelliset etunsa ja huomata mahdollisen laittoman toiminnan.

Haluamme suojella asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa. Tiedämme, että useimmat asiakkaistamme ovat rehellisiä. Nämä tiedot päivitetään asiakasjärjestelmiimme, jotta kaikki sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Täytyykö minun vastata näihin kysymyksiin?

Kyllä, kaikkien asiakkaiden täytyy vastata näihin kysymyksiin. Nordea on pankkina ja vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä velvollinen kysymään nämä kysymykset kaikilta asiakkailtaan.

Lopetatteko asiakkuuteni Nordeassa, jollen vastaa näihin kysymyksiin.

Tarvitsemme vastauksesi näihin kysymyksiin, joten yritämme ottaa yhteyttä sinuun, jollet ole vastannut niihin. Sinulla saattaa olla monenlaisia syitä siihen, mikset voi vastata kysymyksiin, ja siksi haluamme ottaa yhteyttä sinuun.

Jollemme onnistu tavoittamaan sinua, seurauksena voi viime kädessä olla, ettemme voi tarjota sinulle kaikkia palvelujamme tai antaa tarvitsemaasi neuvontaa.

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Kyllä, viranomaiset ovat vaatineet kaikkia pankkeja kysymään asiakkailtaan nämä kysymykset. Pankit saattavat kuitenkin tehdä sen eri tavoin ja eri aikaan. Viranomaisten vaatimukset ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Pankit voivat päättää itse, miten ne hankkivat nämä tiedot. 

Lisätietoja www.finassivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Jaatteko nämä tiedot muiden pankkien kanssa?

Emme. Vastausten avulla varmistetaan ainoastaan se, että kaikki sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla Nordeassa. Tämän lisäksi tietoja käytetään lakisääteisen raportoinnin yhteydessä.

Antamiasi tietoja käsitellään luottomuksellisesti pankin salassapitovelvollisuutta sekä henkilötietolakia noudattaen.

Miksi kysytte syntymämaatani ja kansallisuuksiani?Viranomaiset vaativat sitä. Meillä on rahoitusyhtiönä oltava nämä tiedot asiakkaistamme.
Mistä tiedän, että kirje on todella tullut Nordeasta tai, että verkkosivu on todella Nordean sivu, eikä huijaus-/kalasteluyritys?

Kun olet kirjautunut verkkopankkiin tai kirjoittanut verkkosivun osoitteen, osoitekentässä näkyy lukkokuvake. Se kertoo, että olet turvallisella sivulla. Ennen kuin täytät lomakkeen voit tarkistaa, että nimesi ja henkilötunnuksesi on täytetty automaattisesti.

Jos olet saanut kirjeen, jossa on linkki ja henkilökohtainen koodi, muista kirjoittaa verkkosivun osoite itse. 

Jos olet epävarma siitä, onko kyseesä aito Nordean yhteydenotto, voit soittaa numeroon 0200 3000.

Olen ollut Nordean asiakas yli 10/20/30 vuotta. Miksi Minun pitää vastata näihin kysymyksiin nyt? Miksi tarvitsette nämä tiedot? Asiakastiedoissani ei ole tapahtunut muutoksia sen jälkeen kun olen tullut asiakkaaksenne. Pitääkö minun silti vastata näihin kysymyksiin?

Viranomaiset ovat vaatineet kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa. Haluamme ennen kaikkea turvata taloudelliset etusi ja suojella sinua laittomalta toiminnalta, kuten identiteettivarkauksilta, huijauksilta ja tietojen kalastelulta. Se on osa vastuutamme pankkina, ja meidän on siksi kysyttävä nämä kysymykset.

Kysymme nämä kysymykset kaikilta uusilta asiakkailta sekä nykyisiltä asiakkailta riippumatta siitä, miten kauan he ovat olleet asiakkaitamme.

Kysymme nämä kysymykset juuri nyt siksi, että Suomen viranomaiset ja lainsäätäjät ovat ottaneet käyttöön entistä tiukemmat säännöt. Näissä säännöissä määrätään, mitä tietoja rahoituslaitoksilla on oltava asiakkaistaan.

Otatteko yhteyttä minuun, jos näihin kysymyksiin annetut vastaukset eivät vastaa todellista tilannetta?

Tärkein tavoitteemme on huolehtia taloudellisista eduistasi. Se tarkoittaa, että suojelemme sinua identiteettivarkauksilta, huijausyrityksiltä ja muunlaiselta talousrikollisuudelta.

Vastauksistasi riippuen saatamme tarvita lisätietoja. Jos tiedot ovat ristiriitaisia, saatamme ottaa yhteyttä sinuun varmistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein.

Käytettekö näitä tietoja minua vastaan tulevaisuudessa, kun olen yhteydessä pankkiin?

Haluamme ennen kaikkea turvata taloudelliset etusi ja suojella sinua laittomalta toiminnalta, kuten identiteettivarkauksilta, huijauksilta ja tietojen kalastelulta.

Siksi saatamme ottaa yhteyttä sinuun, jos antamasi vastaukset ja todellinen tilanne poikkeavat toisistaan.

Otamme yhteyttä sinuun ennen kaikkea varmistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein, ja päivittääksemme tiedot, jos ne eivät ole oikein.

Kysyitte nämä kysymykset jo xx viikkoa/kuukautta sitten. Miksi kysytte ne uudestaan? Pahoittelemme, jos olet vastannut samantapaisiin kysymyksiin äskettäin. Vastaathan kuitenkin kysymyksiin tälläkin kertaa. Jos tiedät kaikki vastaukset, aikaa kuluu vain pari minuuttia.
Olen myös muiden pankkien asiakas, eivätkä ne toimi tällä tavalla. Miten voitte sanoa, että kaikki pankit kysyvät tällaisia kysymyksiä?

Viranomaiset ovat vaatineet kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa. Kysymme nämä kysymykset varmistaaksemme, että sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa. Viranomaisten vaatimukset ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Lisätietoja www.finanssivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Mikä on PEP?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Nordea Rahoituksen täytyy myös selvittää, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. 

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana julkisessa tehtävässä, kuten:

valtion päämiehenä, ministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä, ylimpien oikeusasteiden jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yrityksen johtotehtävissä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat myös tällaisen henkilön lähisukulaiset (puolisot, vanhemmat, lapset ja heidän puolisonsa) sekä tällaisten henkilöiden läheiset yhtiökumppanit.