Hankintarahoitus

Hankintarahoitus eli osamaksu soveltuu yrityksesi investointien rahoitukseen silloin, kun hankittavan kohteen taloudellinen käyttöikä on pitkä. Yritys saa omistusoikeuden kohteeseen sopimuskauden jälkeen.

Hankintarahoitus Ominaisuudet Hankintarahoitus

Hankintarahoituksen edut yrityksellesi

Hankintarahoitukseen soveltuvia kohteita voivat olla tuotanto- ja työkoneet, kuljetuskalusta ja muut yritystoiminnassa tarpeelliset laitteet. Kohde voi olla uusi tai käytetty. 

  • Hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena
  • Mahdollistaa tuotantokaluston pitämisen nykyaikaisena
  • ELY-keskusten investointituet hyödynnettävissä
  • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.
Ominaisuudet

Hankintarahoituksen ominaisuudet

Hankintarahoituksen käyttöä säätelee osamaksukauppalaki. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus koko rahoituskauden ajan, mutta yrityksesi saa tehdä kirjanpidossa poistot normaaliin tapaan. Osamaksuerän korko on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja alv-vähennyksen voit tehdä heti koko kauppasummasta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy yrityksellesi automaattisesti viimeisen maksuerän suorituksen jälkeen.

  • Omarahoitusosuus voi koostua sekä käsirahasta että vaihtokoneesta
  • Rahoitusaika enintään viisi vuotta
  • Takaisinmaksu voi tapahtua joko annuiteettina tai tasalyhenteisenä
  • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle
  • Kohteen tulee olla vakuutettu
  • Rahoitus voidaan maksaa pois kesken sopimuskauden ilman lisäkustannuksia.